Մայրենի. Տնային առաջադրանք. 13.09.2022

Առաջադրանք՝ <<Ճանաչել զիմաստութիւն եւ զխրատ, իմանալ զբանս հանճարոյ>> 

գրաբարյան նախադասությունը գրել աշխարհաբարով։

Ճանաչել իմաստությունը և խրատը, իմանալ հանճարի խոսքերը: