Մաթեմատիկա. Տնային և դասարանական առաջադրանք.

41, – 43, – 49, 42, – 47, – 44, – 50 թվերի մեջ գտե՛ք ամենափոքր
բացարձակ արժեքն ունեցողը: 41:

Читать далее «Մաթեմատիկա. Տնային և դասարանական առաջադրանք.»

Հակադիր ամբողջ թվեր. Մաթեմատիկա.

476․ Գտե՛ք այն թիվը, որը աստղանիշի փոխարեն տեղադրելու դեպքում հավասարությունը ճիշտ կլինի.
ա) – 35 = 35, բ) – 81 = 81, գ) – 44= –44, դ) – 125 = –125։

Читать далее «Հակադիր ամբողջ թվեր. Մաթեմատիկա.»

Պատահույթի հավանականությունը. Առաջադրանք 2.

350․ Ո՞ր թվանշանն է պետք ձախից և աջից կցագրել 23 թվին, որպեսզի ստացված քառանիշ թիվը՝ ա) 3231: 3, 9: 3231

352․ Ճի՞շտ է արդյոք, որ երկու զույգ և մեկ կենտ թվերի գումարը կենտ թիվ է։ Այո ճիշտ է։

353․ Մի արկղում 20ամբ․ 1/2 կգ-ով ավելի դեղձ է եղել, քան մյուսում։ Առաջին արկղից 10ամբ․ 1/4 կգ դեղձ դրել են երկրորդի մեջ։ Ո՞ր արկղում ավելի շատ դեղձ կա և որքանո՞վ ավելի։ Պատ․՝ հավասար են:

366․ Խաղացողներից որի՞ համար են հետևյալ դիրքերը նպաստավոր.

1 X, 2 X, 3 0:

372․ Միաժամանակ նետել են երկու մետաղադրամ։ Ինչի՞ է հավասար նույն նիշերի ընկնելու հավանականությունը։ 2/2։

374․ Բանկն ամեն ամիս յուրաքանչյուր հաշվի ավելացնում է 3 %։ Ի՞նչ գումար կլինի հաշվում երկու ամիս անց, եթե սկզբում եղել է 150000 դրամ։ 159000։

375․ AC հատվածի երկարությունը AB հատվածի երկարության 60 %-ն է (տե՛ս նկ. 49)։ Ինչի՞ է հավասար AB հատվածի երկարությունը, եթե CB հատվածի երկարությունը 4 սմ է։

Լուծում
4 սմ = 40%
4 · 100 = 400
400 : 40 = 10
Պատ.՝ AB = 10 սմ

Մաթեմատիկա. Դասարանական և տնային առաջադրանքներ.

Բետոնը ցեմենտի, ավազի և խճի խառնուրդ է։ Ցեմենտը բետոնի
1/7մասն է, ավազը՝ 2/7-ը, իսկ խիճը՝4/7 -ը։ Բետոնի բաղադրիչների
համար կազմե՛ք շրջանաձև դիագրամ։

Читать далее «Մաթեմատիկա. Դասարանական և տնային առաջադրանքներ.»