Պատմություն. Տնային առաջադրանք. 02.11.2022. Միջագետքի առաջին պետությունը.

Հարցեր
• Որտե՞ղ է գտնվում Միջագետքը։ Ինչու՞ է այն կոչվում այդպես։ Միջագետքը, ինչպես նաև Հայաստանը, Հնդկաստանը և Եգիպտոսը աշխարհի քաղաքակրթական կենտրոններից է:
• Մի քանի նախադասությամբ ներկայացրե՛ք Սարգոն արքայի գործունեությունը։ Սարգոն արքան նվաճեց Շումերի քաղաքները, և հիմնադրեց Աքքադ պետությունը: Սարգոնը մի քանի խոշոր արշավանքներ կազմակերպեց դեպի Ասորիք և փոքր Ասիա:
•Ե՞րբ և որտե՞ղ էր ստեղծվել Բաբելոնի թագավորությունը։ Ու՞մ օրոք այն հզորացավ։ Ք.ա II հազարամյակի սկզբին ստեղծվեց Բաբելոնի թագավորությունը: Այն հզորացավ Համմուրապի որոք:

Աղբյուրներ

համաշխարհային պատմության դասագիրք, էջ 25-28

Մաթեմատիկա. Դասարանական և տնային առաջադրանքներ.

Բետոնը ցեմենտի, ավազի և խճի խառնուրդ է։ Ցեմենտը բետոնի
1/7մասն է, ավազը՝ 2/7-ը, իսկ խիճը՝4/7 -ը։ Բետոնի բաղադրիչների
համար կազմե՛ք շրջանաձև դիագրամ։

Читать далее «Մաթեմատիկա. Դասարանական և տնային առաջադրանքներ.»