Բնագիտություն. Տնային առաջադրանք.

  1. Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանում քայքայման։ Որի ընթացքում որևէ բարդ նյութ քայքայվում է ՝ առաջացնելով նյութեր, որոնք կարող են լինել պարզ և բարդ:
  2. Ո՞ր քիմիական ռեակցիաներն են անվանում միացման ։ Այդ ռեակցիաների ժամանակ երկու կամ ավելի նյութերի միացումից առաջանում է մեկ նոր նյութ:
  3. Էլեկտրական հոսանքի ազդեցությամբ ջուրը տրոհվում է ջրածնի և թթվածնի։Ի՞նչ քիմիական ռեակցիա է տեղի ունենում։ Քայքայման ռեակցիա:
  4. Բերվածներից որո՞նք են միացման ռեակցիա։

ա) C+O2 =CO2 բ)CH4=H2+C

գ)H2+S=H2S դ) FeS=Fe+S

Երկուսն էլ: