Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար և ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ. Կրկնություն. Տնային առաջադրանք.

ԳտիրԱԸԲազ [77;20]-ը

Читать далее «Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար և ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկ. Կրկնություն. Տնային առաջադրանք.»

Քիմիական ռեակցիաներ. Դրանց ընթանալու պայմանները. Դասարանական առաջադրանք. 12.09.2022

Դասարանական աշխատանք

Պատասխանել հարցերին։

  1. Ո՞ր երևույթն են անվանում քիմիական ռեակցիա։ Այն երևույթները, որոնց դեպքում նյութը փոխակերպվում է մեկ այլ նյութին: Դա անվանում են քիմիական ռեակցիա:
  2. Թվարկե՛ք քիմիական ռեակցիաների բնորոշ մի քանի հատկանիշ։ Գույնի փոփոխությունը, համի փոփոխությունը, գազի անջատումը կամ կլանումը, լույսի անջատումը, հոտի հայտնվելը կամ անհետանալը:
  3. Թվարկե՛ք քիմիական ռեակցիաների համար անհրաժեշտ մի քանի պայման։ Հպվելը, ջերմաստիճանը, լույսի առկայությունը, ճնշումը, էլեկտրական հոսանքը: