Ինքնաստուգում. Մայրենի

  1. Կարդա՛ տեքստը, լրացրո՛ւ բաց թողած տառերը:

Վաղուց, շատ վաղուց մի մարդ էր ապրում: Նա աշխահի ամենաբարի մարդն էր: Հենց լույսը բացվում էր, վերցնում էր իր սրինգն ու շրջում գյուղից գյուղ, քաղաքից քաղաք: Նա իր սրինգի քաղցր մեղեդիներով մխիթարում էր  վշտացածներին, բժշկում հիվանդներին: Երբ լսում էին նրա նվագը, թշնամիները հաշտվում էին, խոսում սիրո և եղբայրության մասին:
Մի անգամ ուշ գիշերով մարդը տուն էր վերադառնում անտառի միջով: Հանկարծ շատ մոտիկից լսվեց գայլերի ոռնոցը, մի քիչ հետո խավարի մեջ պսպղացին նրանց աչքերը: Մարդը մի պահ քարացավ, բայց իսկույն սթափվեց, ձեռքն առավ սրինգն ու սկսեց նվագել: Հնչեց կախարդական մեղեդին, և գայլերը նստեցին գետնին, գլուխները դրեցին առջևի թաթերի վրա ու կարծես քարացան:

2. Բնութագրի՛ր այս պատմության մարդուն՝ պատմելով նրա կատարած գործերի մասին: Նա շատ բարի էր, օգնում էր մարդկանց սրինգ նվագելով: Երբ մարդիկ լսում էին նրա նվագը, նրանք միանգամից առողջանում էին, թշնամիներն էլ հաշտվում էին:

3. Մարդն ինչպե՞ս փրկվեց գայլերից: Նա վախեցավ, սակայն հետո վերցրեց իր սրինգը և նվագեց կախարդական մեղեդին: Դրանից հետո գայլերն հանգստացան ու քարացան:

4. Վերնագրի՛ր տեքստը: ՙՙՓրկիչ սրինգ՚՚

5. Կազմի՛ր նոր բառեր  աշխարհ, ճանապարհ բառերով:

Աշխարհ — աշխարհագրություն, աշխարհամաս

Ճանապարհ — ճանապարհորդ, ճանապարհել:

6. Դո՛ւրս գրիր ընդգծված բառերը՝ դիմացը գրելով, թե յուրաքանչյուրն ինչ խոսքի մաս է:

Ամենաբարի — ածական

Սրինգ — գոյական

քաղցր — ածական

Մխիթարել — բայ

Անտառ — գոյական

Նա — դերանուն

Սթափվել — բայ

Կախարդական — ածական

7. Համառոտի՛ր նախադասությունը՝
Նա իր սրինգի
 քաղցր մեղեդիներով մխիթարում էր վշտացածներին:

Նա մխիթարում էր:

8. Գտիր տրված նախադասության ենթ ական և ստորոգյալը՝

Մի անգամ ուշ գիշերով մարդը տուն էր վերադառնում անտառի միջով:

Մարդը — ենթակա

Վերադառնում էր — ստորոգյալ

9. Հետևյալ բառերի հոմանիշները գրի՛ր՝ մխիթարել, պսպղալ, թշնամի:

Մխիթարել — սփոփել, պսպղալ — շողալ, փայլել, թշնամի — հակառակորդ:

10. Տրված թվերը գրի՛ր բառերով՝ 2099, 37, 45, 766, 84:

Երկու հազար իննսունինը, երեսունյոթ, քառասունհինգ, յոթը հարյուր վաթսունվեց, ութսունչորս: