Ամփոփիչ աշխատանք.

Թվերը  պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտիր ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը․
ա․ (72; 96); 72=2x2x2x3x3, 96=2x2x2x2x2x3 (72;96=24)
բ․  (90; 126); 90=2x3x3x5, 126=2x3x3x7 (90;126)=18
գ․  (108; 198); 108=2x2x3x3x3, 198=2x3x3x11 (108;198)=18
դ․  (125; 200); 125=5x5x5 200=2x2x2x5x5 (125; 200) = 25
ե․  (175; 324); 175=5x5x7, 324=2x2x3x3x3x3 (175;324)=1
զ․  (40; 56; 72); 40=2x2x2x5, 56=2x2x2x7, 72=2x2x2x3x3 (40;56;72)=8
է.  (120; 140; 189); 120=2x2x2x3x5 140=2x2x5x7, 189=3x3x3x7 (120;140;189)=1Թվերը  պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտիր ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը․
ա․ (88; 104); 88=2x2x2x11, 104=2x2x2x13 (88;104)=2x2x2=8
բ․  (85; 102); 85=5×17 , 102=2x3x17 (85;102)=17
գ․  (31; 40); 31=1×31 40=2x2x2x5 (31;40)=1
դ․  (140; 224); 140=2x2x5x7, 224=2x2x2x2x2x7 (140;224)=2x2x7=28
ե․  (45; 48; 81); 45=3x3x5, 48=2x2x2x2x3 81=3x3x3x3 (45;48;81)=3
զ․  (57; 76; 83); 57=3×19, 76=2x2x19, 83=1×83 (57;76;83)=1
է․  (260; 325; 455) = 260=2x2x5x13, 325=5x5x13, 455=5x7x13 (260;325;455)=13×5=65Թվերը պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ գտիր ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը․

  • ա․ [21; 28] 21=3×7, 28=2x2x7 [21;28]=28×3=84
  • բ․  [84; 108] 84=2x2x3x7, 108=2x2x3x3x3 [84;108]=108×7=756
  • գ.  [160; 260] 160=2x2x2x2x2x5, 260=2x2x5x13 [160;260]=260×8=2080
  • դ․  [14; 35; 42] 14=2×7, 35=5×7, 42=2x3x7, [14;35;42]=42×5=210
  • ե․  [15; 40; 45] 15=5×3, 40=2x2x2x5, 45=3x3x5 [15;40;45]=45×8=360

Թվերը  պարզ արտադրիչների վերլուծելով՝ փորձիր գտնել ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը․

  • ա․  [23; 31] = 23×31=713
  • բ․   [32; 35] = 32×35=1120
  • գ.   [54; 126] — 54=2x3x3x3, 126=2x3x3x7, [54;126]=126×3=378
  • դ․   [48; 36; 54] — 48=2x2x2x2x3, 36=2x2x3x3, 54=2x3x3x3 [48;36;54]=54×6=324
  • ե․   [51; 68; 85]; — 51=