Լճեր և ջրամբարներ

  1. Ի՞նչ է լիճը: Լճերը ցամաքի բնական այն գոգավորություններն են, որոնք լցված են ջրով և ուղղակիորեն կապված չեն օվկիանոսի հետ:
  2. Լճային գոգավորությունները ըստ ծագման ի՞նչ տեսակների են լի­նում: Բերեք օրինակներ: Հրաբխային, տեկտոնական,  տեկտոնահրաբխային, մնացորդա­յին, սառցադաշտային:
  3. Որո՞նք են հոսուն և անհոսք լճերը: Բերեք օրինակներ: Հոսուն լճերը դա այն լճերն են, որոնցից սկիզբ է առնում ինչ-որ գետ, օրինակ՝Սեվանալիճը հոսուն է, նրանից սկիզբ է առնում Հրազդան գետը։ Անհոսք լճերը դա այն լճերն են, որոնցից ոչ մի գետ սկիզբ չի առնում։ Օրինակ՝Վանը։
  4. Ի՞նչ է ջրամբարը: Ինչո՞ւ են ջրամբարներ կառուցում: Ջրամբարը դա լճերի նման մի բան է, բայց  ստեղծված են մարդու կողմից։ Ջրամբարները ստեղծում են էլեկտրաէներգիա ստանալու, նավարկության, ձկնաբու­ծության և այլ նպատակներով: