Մայրենի. Դասարանական աշխատանք. 29.09.2021

Հարևան — 6 տառ, 7 հնչյուն

Սևան — 4 տառ, 5 հնչյուն

ոզնի — 4 տառ, 5 հնչյուն

եղանակ — 6 տառ, 7 հնչյուն

տերևաթափ — 8 տառ, 9 հնչյուն

ոհմակ — 5 տառ, 6 հնչյուն

անօթևան — 7 տառ, 8 հնչյուն

ելակ — 4 տառ, 5 հնչյուն

ամենաերկար — 10 տառ, 11 հնչյուն

Երամ — 4 տառ, 5 հնչյուն

եղևնի — 5 տառ, 6 հնչյուն

ողնաշար — 7 տառ, 8 հնչյուն

եզ — 2 տառ, 3 հնչյուն

Երևան — 5 տառ, 6 հնչյուն

արև — 3 տառ, 4 հնչյուն

անձրև — 5 տառ, 6 հնչյուն

եղնիկ — 5 տառ, 6 հնչյուն

երես — 4 տառ, 5 հնչյուն

թև — 2 տառ, 3 հնչյուն

երկար — 5 տառ, 6 հնչյուն