Եղեգնուհին. Մաս 4. Տնային առաջադրանք.

Եղեգնուհին. Ղազարոս Աղայան

Հատվածում հանդիպող, անծանոթ բառեր: Շյուղ-դալար, տաշեղ- փայտի կամ մետաղի մանր շերտեր, բղուղ-կճուճ, խուփ-կափարիչ: