Եղեգնուհին. Տնային առաջադրանք. Մաս 3

Եղեգնուհին. Ղազարոս Աղայան

Անծանոթ բառեր տրված հատվածից. Սաթ-փայլուն սև քար, մտատանջություն-անհանգստություն, ուռկան- ձկնորսացանց, ընծա-նվեր: