Երրորդ ուսումնական շրջան

Անուն Ազգանուն, դասարան-  Եվա Պապյան, Հյուսիսային դպրոց, 4.1 դասարան
Ընտրությամբ խումբ- քանդակ
Երկարացվա օրվա ծառայություն- /օգտվում եք, չեք օգտվում/-  չեմ օգտվում
Երթուղային ծառայություն-/միակողմանի, երկկողմանի, չեմ օգտվում/- չեմ օգտվում
Լրացուցիչ կրթություն- /դպրոցում, դպրոցից դուրս պարապմունքներ/ դպրոցում պարի եմ հաճախում