Մաթեմատիկա 07.05.2020

  1. Տրված թվերը գրի՛ր տառերով։

654187 –  վեց հարյուր հիսունչորս հազար հարյուր ութսունյոթ
Читать далее «Մաթեմատիկա 07.05.2020»