ԸՆՏԻ՜Ր ԲԱՆ Է ԱՅՍ ՏԵՍԱԿԱՊԸ

Ես Եվան եմ, թեև դասի չենք, բայց կատարում ենք տնային աշխատանքներ և մասնակցում ենք քննարկումների microsoft teams ծրագրի միջոցով: Դրանով տեսակապ ենք անում, շփվում ենք դասընկերների և ուսուցչուհուս հետ: Ճիշտ է, ծրագիրը դժվար է, բայց սեբաստացիներս այդ դժվարությունները կարողացանք արդեն հարթել: Ծրագրի օգնությամբ կարող ենք բոլորս միաժամանակ գրել իրար, հայերենի և մաթեմատիկայի առաջադրանքներ կատարել, նույնիսկ առանձին տեսազանգի միջոցով դաս անցկացնել ընկեր Մանուշակի հետ:4screenshot_23 Մի կարևոր բան էլ կա, microsoft teams ծրագրի միջտոցով կարողանում ենք նաև մեր կարոտն առնել ընկերներից և դասվարից:

Ծրագիրը ես շատ հավանեցի: Կուզենամ, որ անպայման մյուս դպրոցներն էլ ներառեն իրենց դասերի մեջ այս ծրագիրը:

Սիրով՝ Եվա Պապյան

Մաթեմատիկա 18.03.2020

 1. Թվերը գրի՛ր տառերով։

45860- Քառասունհինգ հազար ութ հարյուր վաթսուն

4586- չորս հազար հինգ հարյուր ութսունվեց

14950 – տասնչորս հազար ինը հարյուր իննսուն

1495-  հազար չորս հարյուր իննսուհինգ

 

 1. Հաշվի՛ր արտահայտւթյան արժեքը:

30 x 40 =  1200

20 x 70 =  1400

300 x 8 = 2400

6 x 700 =  4200

2000 x 2 + 2000 : 2 – 5000 = 4000+ 1000-5000= 0

3000 x 3 – 3000 : 3 + 3000 = 9000-1000+3000=11000

 

 1. Լուծի՛ր խնդիրները։(Եթե դժվարանում ես խնդիրները լուծել, կարող ես դիտել տեսանյութը)

Ա. Հովհաննեսն ունի 4 հատ 1000 դրամանոց, 3 հատ 200 դրամանոց և 5 հատ 20 դրամանոց: Ընդամենը որքա՞ն գումար ունի Հովհաննեսը:

Լուծում՝ 4×1000+3×200+5×20= 4700 դր

Պատասխան՝ 4700

Բ. Մարկն ուներ 1 հատ 5000 դրամանոց 2 հատ 500 դրամանոց և 4 հատ 50 դրամանոց: Ընդամենը որքա՞ն գումար ունի Մարկը:

Լուծում՝ 5000+2×500+4×50= 6200 դր

Պատասխան՝ 6200 դր

 

Գ. Տիգրանն ունի 2 հատ 1000 դրամանոց և5 հատ 200 դրամանոց, իսկ Լեոն՝1 հատ 2000 դրամանոց և 2 հատ 500 դրանամոց: Տղաների գումարները միասին որքա՞նկլինի:

Լուծում՝ 2×1000+5×200+2000+2×500= 6000 դր

Պատասխան՝ 6000 դր

 

 

Կենդանիների վեճը Ղազարոս Աղայան

 

Կենդանիների վեճը

Ղազարոս Աղայան

Եզը, կովը և շունը վիճում էին միմյանց հետ և ամեն մեկը պնդում էր, թե՝ մեր տերը ամենից շատ ինձ է սիրում:

-Իհարկե նա ինձ ամենքիցդ շատ է սիրում,- ասում է եզը և գիտե՞ք ինչու համար: Նրա համար, որ ես եմ նրա արորն ու տափանը քաշում, ես եմ նրա համար անտառից փայտ բերում: Նա ինձ է լծում սայլին և իր ցորենը տանում ջաղաց, այնտեղ ալյուր շինում. հետո էլի ես եմ տանում քաղաք, ուր նա ծախում է այդ ալյուրը և իր տան համար առևտուր անում,երեխանց համար հագնելիք առնում: Ուրեմն, դուք ի՞նչ եք կարծում, ես որ չլինեի, նա ինչպե՞ս կարող էր ապրել:

-Այդ ճշմարիտ ես ասում,- ասաց կովը:- Բայց մեր տերն ինձ ամենքիցդ ավելի է սիրում, այդ նրա համար է, որ նա իմանում է, թե քեզ նման աշխատասեր ու ժրաջան եզնուկին ես եմ պահել մեծացրել: Այս մեկ: Մեկ էլ որ՝ նրա գերդաստանը իմ կաթով եմ պահում: Այն մածունն ու կարագը, այն սերն ու կաթը, այն եղն ու պանիրը, այն տաք-տաք թանե սպասը, որ ամեն օր խպշտում են, ո՞ւմ տվածն է: Տեսնո՞ւմ եք ուրեմն, որ եթե ես չլինեմ, բոլորը քաղցած կկոտորվեն:

-Դու էլ ես ճշմարիտ ասում, սիրուն կովիկ,- սկսեց շունը:- Ո՞վ կարող է ուրանալ քո լավությունը: Շատ անգամ ես ինքս էլ եմ մասնակից լինում քո տված անուշ թանին: Մեր տանտիկինը ամեն խնոցի հարելիս թանիցն ինձ բաժին է տալիս: Ով որ քո լավությունն ուրանա, երկու աչքով կուրանա: Ես շատ երախտագետ եմ, ոչ ոքի լավությունը չեմ կարող ուրանալ: Բայց գիտեք ինչ կա: Դուք մի նեղանաք, որ մեր տերն ինձ ամենքիցդ էլ շատ է սիրում. դրա համար մեծ պատճառ կա և ահա ասեմ, թե ինչ է դրա պատճառը…
Եվ շունն սկսեց մեկ-մեկ հաշվել, թե ինքն ինչ ու ինչ է անում: Ասած է, շունը որ հաչել սկսի, էլ չի դադարի: Այնքան հաչեց եզան ու կովի հետ, որ տերն իմացավ, գնաց նրանց մոտ, շան լեզվիցն ազատեց, ասելով. «Թող տուր դրանց, Բողար, դու չգիտե՞ս, որ ամենքդ էլ ինձ հարկավոր եք, ոչ մեկդ մյուսի արածը չեք կարող անել. այդ պատճառով էլ ես ամենքիդ էլ սիրում եմ, դուք էլ սիրեցեք միմյանց»:

 

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Տեքստից դուրս գրի՛րանծանոթ բառերը, բացատրի՛ր օնլայն բառարանիօգնությամբ:

Արոր, գութան- գյուղատնտեսական գործիք:                                 Երախտագետ- Շնորհակալ

 1. Ինչպիսի՞ն էր կենդանիների տերը։ Մեծահոգի էր , բարի, սիրում էր իր կենդանիներին և բոլորին ասում էր, որ սիրեն միմյանց:
 2. Ո՞ր հերոսին հավանեցիր, ինչո՞ւ: Կովիկին, որովհետև նա ոչ միայն առակի մեջ, այլ ընդանրապես մարդկանց տալիս է կաթ, սեր, պանիր, կարագ:

 

 

 

 

 

Մաթեմատիկա 17.03.2020

 1. Թվի թվանշանները դասավորել այնպես, որ ստացվի հնարավոր ամենամեծ և ամենափոքր քառանիշ թիվը։

4560- 6540, 4560

1452- 5421, 1245

7485-8754, 4578

 

 1. Դեղինով գունավորի՛ր այն դատողությունները, որոնք ճիշտ են:

Ա. Ցանկացած երկնիշ թիվ մեծ է ցանկացած միանիշ թվից:

Բ. Ցանկացած եռանիշ թիվ մեծ է ցանկացած երկնիշ թվից:

Գ. Ցանկացած եռանիշ թիվ մեծ է 300-ից:

Դ. Ցանկացած միանիշ թիվ փոքր է 10-ից:

 

 3. Կազմի՛ր արտահայտություններ և հաշվի՛ր դրանց արժեքը:

Ա. Հաշվի՛ր 1500 և 2800 թվերի գումարի և 1400-ի տարբերությունը: 1500+2800-1400= 2900

Բ. 2700 և 900 թվերի տարբերությունը մեծացրո՛ւ 4600-ով: 2700-900+4600= 6400

Գ. Գտի՛ր 1400 և 900 թվերի տարբերության կրկնապատիկը: (1400-900)x2= 1000

Դ. Հաշվի՛ր 5400 և 1800 թվերի գումարի և 2200-ի տարբերությունը: 5400+1800-2200= 5000

 1. Լուծի՛ր խնդիրները։

Ա․Քանի՞ անգամ ենք գրում 4 թվանշանը  1-50 թվերը գրելու համար։

Պատ՝. 6

Բ․Նարեն ուներ 1000 դրամ, նա իր գումարի կեսը տվեց Արփիին, և Արփին ունեցավ 1500 դրամ: Սկզբում Արփին ինչքա՞ն գումար ուներ:

Լուծում

1)1000:2= 500

2)1500-500= 1000

Պատ․՝ 1000

Գ․Դանիելը ուներ 3400 դրամ, նա 400 դրամով մատիտներ գնեց, իսկ 1000 դրամով՝ ջրաներկ: Ինչքա՞ն գումար մնաց Դանիելի մոտ:

Լուծում

3400-400-1000= 2000


Պատ․՝ 2000

 1. Որոշի՛ր բանջարեղենների թվային արժեքները։

բազուկ- 27:3=9

վարունգ- 21-18( 2 բազուկ ) = 3

Լոլիկ- 19-3 ( վարունգ )= 16:2= 8

գազար- 22-8-3= 11

կաղամբ- 24-8-3= 13

 

հԻշՈղՈւթՅուՆ

Հիշողություն

Ղազարոս Աղայան

 

Ծիծեռնակը բույն էր շինում,
Ե՛վ շինում էր , և՛երգում,
Ամեն մի շյուղ կպցնելիս՝
Առաջվա բույնն էր հիշում:


Մեկ անգամ էր նա բույն շինել
Եվ շատ անգամ կարկատել,
Բայց այս անգամ վերադարձին
Բույնն ավերակ էր գտել:


Այժմ  նորից բույն էր շինում,
Ե՛վ շինում էր , և՛երգում,
Ամեն մի շյուղ կպցնելիս՝
Առաջվա բույնն էր հիշում:


Նա հիշում էր անցած տարին
Իր սնուցած ձագերին,
Որոնց ճամփին հափշտակեց
Արյունարբու      թշնամին:


Բայց նա կրկին բույն էր շինում,
Ե՛վ շինում էր , և՛երգում,
Ամեն մի շյուղ կպցնելիս՝
Առաջվա բույնն էր հիշում:

 

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Կապույտով ներկված բառերն առանձնացրո՛ւ և հոմանիշ (իմաստով մոտ) բառեր գրի’ր:

Կրկիննորից, հափշտակել- գողանալ,  սնուցած- կերակրած, ավերակ- քանդված, կպցնել- ամրացնել, շինել- սարքել,:

Օրինակ՝

կպցնել-ամրացնել

 1. Ծիծեռնակն ի՞նչ էր անում: Հիշում էր իր հի՜ն բույնը իր ձագուկներին: Եվ նոր բույն շինելիս երգում էր:
 2. Ինչպիսի՞ն էր ծիծեռնակը: Ծիծեռնակը բարի էր, աշխատասեր և հոգատար մայրիկ էր:
 3. Առանձնացրո՛ւ բանաստեղծության քեզ համար ամենասիրելի քառատողն ու վերնագրի՛ր:                                                                 Տխուր ծիծեռնակի երգը…                                                                                  Ծիծեռնակը բույն էր շինում,
  Ե՛վ շինում էր , և՛երգում,
  Ամեն մի շյուղ կպցնելիս՝
  Առաջվա բույնն էր հիշում:

 

 1. Բանաստեղծությունից դուրս գրի՛ր և սյունակներում առանձնացրո՛ւ համապատասխան հարցերին պատասխանող բառեր:
Ի՞նչ Ի՞նչ էր անում
Ծիծեռնակ Շինում
Բույն Երգում էր
Ավերակ Հիշում էր
Շյուղ Կարկատել
Տարի Հափշտակեց

 

 1. Շարունակի՛ր հորինել՝ փակագծերի հարցերը փոխարինելով համապատասխան բառերով: Չմոռանա՛ս վերնագիր գրել:

Պարուհի ծիծեռնակը

Կար- չկար մի զվարճալի ծիծեռնակ կար: Նա շատ էր սիրում պարել: Մի անգամ նա որոշեց գնալ բեմ և պարել:

Մայրիկս նման է ….

դղհհԻմ մայրիկը նման է աղավնու, որովհետև շատ լավ է երգում: Նման է նաև դեղնակարմրավուն կակաչի, որովհետև նա կակաչի նման վառ գույներ ունի, կակաչի նման գույնզույն է: Նման է նաև օծանելիքի, որովհետև անուշահոտ է և փափկություն ունի: Վերջինը նա նման է փափուկ կատվի, որովհետև նա քնքուշ է: Ասեք տեսնեմ ձեր մայրիկն ինչի՞ է նման, գուցե ծաղկի՞, կենդանո՞ւ, միջատի՞ և այլն:

 

Գորգի տակ Դոնալդ Բիսեթ

Գորգի տակ

 

Դոնալդ Բիսեթ

Վագրն ու ձին ապրում էին հյուրասենյակի գորգի տակ: Նրանք հին բարեկամներ էին: Նրանց դուր էր գալիս հյուրասենյակում ապրելը, որովհետև նրանք սիրում էին հյուրեր ընդունել:  Այդ տանն էր ապրում նաև մի աղջիկ: Նրա անունը Շեյլա էր: Մի անգամ աղջիկն հարցրեց նրանց.

— Դուք ինչպե՞ս եք տեղավորվում գորգի տակ:
— Շատ հասարակ: Մենք հո իրական չենք, մենք երևակայական ենք,-պատասխանեցին նրանք:
— Ես երևակայական վագր եմ:
— Ես երևակայական ձի եմ:
— Բա քո խոտը ո՞ւր է,-հարցրեց Շեյլան ձիուն:
— Գորգի տակ,-պատասխանեց ձին,-Չէ՞ որ խոտն էլ է երևակայական:
— Քո ոսկորներն էլ են գորգի տակ,-հարցրեց աղջիկը վագրին:
— Ոսկորնե՞րը… Էլ որտե՞ղ լինեն,-պատասխանեց վագրը և շոյեց աղջկան:

Հետո նա մտավ գորգի տակ: Ձին էլ մտավ: Շեյլան մենակ մնաց սենյակում: Նա հանեց թուղթը, մի քանի կտոր շաքար նկարեց և շա՜տ կամաց դրեց գորգի տակ:

Քիչ հետո նա խրթխրթոց լսեց՝ խըրթ-խըրթ-խըրթ…ձին հաճույքով շաքար էր ուտում:   Աղջիկը թղթի կտորի վրա գրեց. «Ի՞նչ են սիրում վագրերը» և գրածը կամա՜ց դրեց գորգի տակ:

Գորգի տակից փսփսացին, քիչ հետո վագրը գլուխը դուրս հանեց և պատասխանեց.

— Խոտով բրդուճ:

Շեյլան չհավատաց ականջներին:

— Այ դու անպետք ձի,-ասաց նա,-խոտով բրդուճ ոչ թե վագրերն են սիրում, այլ՝ ձիերը: Շուտ արա, գնա վագրին հարցրու, թե ինքն ինչ է ուզում:

Ձին պահ մտավ, վագրը դուրս եկավ.

— Ես ձեռքի ժամացույց եմ ուզում,-ասաց նա,- որ իմանամ ժամը քանի՞սն է:
— Եղավ,-ասաց Շեյլան:

Աղջիկը ձեռքի ժամացույց նկարեց և տվեց Վագրին: Հետո ձիու համար խոտով բրդուճներ նկարեց: Վագրն էլ  մտավ գորգի տակ: Մի՜ քիչ հետո երկուսով կրկին հայտնվեցին:

— Մեծ-մեծ Շնորհակալություն քեզ, Շեյլա,- ասացին նրանք և համբուրեցին աղջկան:
— Մտացեք, թե ձեզ ինչ է պետք և շուտ ասեք,-ասաց Շեյլան: -Թե չէ իմ քնելու ժամանակն է, պիտի գնամ քնեմ:
— Դե՜… մենք հովանոց կուզեինք,-ասացին վագրն ու ձին:
— Հովանո՞ց,-զարմացավ Շեյլան: – Ի՞նչ է, գորգի տակ անձրև է գալի՞ս: Հա՜, հասկացա, դա երևակայական անձրև է:
— Այո, երևակայական,-ասացին նրանք: Աղջիկը նրանց հանար հովանոց նկարեց:
— Շնորհակալություն,-ասացին վագրն ու ձին,- բարի գիշեր:
— Բարի գիշեր,-պատասխանեց Շեյլան և գնաց քնելու: Հետո հանկարծ նրա
գլխում մի միտք ծնվեց.   «Երևի վատ բան է, համարյա վիրավորական, երբ դու նոր, գեղեցիկ հովանոց ունես, իսկ անձրև չի գալիս»: Նա մեծ թղթի վրա անձրև նկարեց,  զգույշ մտավ հյուրասենյակ և անձրևը դրեց գորգի տակ:

Երբ առավոտյան Շեյլին հյուրասենյակ մտավ, հայտնվեց ջրում: Իսկ վագրն ու ձին նստել էին բաց հովանոցի մեջ և լողում էին, ոնց որ նավակի մեջ լինեին:

— Երևի հորդ անձրև եմ նկարել,-մտածեց Շեյլան:

Վաղը չէ մյուս օրը նա կրկին հյուրասենյակ մտավ: Մայրիկն այդ ժամանակ գորգն էր ավլում: Ո՛չ ջուր կար սենյակում, ո՛չ հովանոց, ո՛չ վագր, ո՛չ էլ ձի, ոչ մի բան չէր մնացել: Շեյլան վերցրեց նկարելու տետրը և մուշ-մուշ քնած վագր ու ձի նկարեց: Մայրիկը գնաց: Շեյլան նստել էր վառարանի մոտ և կրակին էր նայում: Հյուրասենյակում լուռ էր, միայն գորգի տակից  խռմփոցի ձայն էր լսվում:

 

Հարցեր և առաջադրանքներ

 1. Քո կարծիքով ինչպիսի՞ն էին երևակայական ձին և վագրը: Դե անընդհատ երևակայում էին, օրինակ ինչպե՞ս կարող էին նկարած բրդուճ ուտել, հովանոց ունենալ և պաշտպանվել անձրևից: Նրանք նաև զվարճալի էին: Ա՜խ, ես էլ կուզեի ապրել գորգի տակ և երևակայել;
 2. Պատմի՛ր աղջկա մասին: Աղջիկն էլ էր զվարճալի ու մի քիչ էլ միամիտ, որովհետև հավատում էր, թե գորգի տակ վագր ու ձի են ապրում և անընդհատ կատարում էր նրանց ցանկությունները: Իմ կարծիքով նա բարի ու մի փոքր էլ չարաճճի է:
  Ի՞նչ կուզենայիր ունենալ գորգի տակ: Ինչու՞: Մի փոքրիկ երևակայական կատու, որովհետև տան մեջ իսկական կատու պահելը բավականին դժվար է:
  Նկարագր
  ի՛ր ձեր  հյուրասենյակը: Մեր հյուրասենյակը բավականին մեծ է, քանի որ այն խոհանոցի հետ միասին է: Հյուրասենյակում ունենք անկյունում դրված մեծ բազմոց, փոքրիկ սեղան, անմիջապես բազմոցի կողքին մի պահարան, որի վրա դրված են գրքեր և մեր ընտանիքի նկարները: Սենյակում կա նաև մի փոքր գորգ, պատի վրա հեռուստացույց, պատուհաններ և վարագույր:
 3. Իսկ դու ու՞մ հետ և որտե՞ղ կուզեիր ապրել: Ես կուզեի իմ մայրիկի և հայրիկի հետ ապրել մեծ դղյակում:
 4. Կանաչով նշված բարդ բառերի արմատներով նոր բառեր կազմի՛ր:
  Օրինակ՝ լուսամուտ= լույս+մուտ, լուսամփոփ, շքամուտք

հյուրասենյակ- հյուր+ սենյակ,        հյուրանոց,հյուրասեր,դասասենյակ, ննջասենյակ

Ժամացույց- ժամ + ցույց,        դասաժամ, ժամանակավոր, օրացույց, ցուցամատ

 1. Դեղին նշված բառերի հականիշ բառերը գրի՛ր:

Օրինակ՝ տակ-վրա

հին- նոր

տակ – վրա

կամաց- ուժեղ

քիչ- շատ

հայտնվեցին- անհետացան

առավոտյան- երեկոյան

լուռ- աղմկոտ

 1. Նախադասությունը համառոտի՛ր՝ թողնելով ո՞վ, ի՞նչ է անում հարցերին պատասխանող բառերը:

Մայրիկն այդ ժամանակ գորգն էր ավլում:  Մայրիկն ավլում էր:

Աղջիկը ձեռքի ժամացույց նկարեց: Աղջիկը նկարեց:

Նա մեծ թղթի վրա անձրև նկարեց: Նա նկարեց.