Մաթեմատիկա 18.03.2020

  1. Թվերը գրի՛ր տառերով։

45860- Քառասունհինգ հազար ութ հարյուր վաթսուն

4586- չորս հազար հինգ հարյուր ութսունվեց

14950 – տասնչորս հազար ինը հարյուր իննսուն

1495-  հազար չորս հարյուր իննսուհինգ

 

  1. Հաշվի՛ր արտահայտւթյան արժեքը:

30 x 40 =  1200

20 x 70 =  1400

300 x 8 = 2400

6 x 700 =  4200

2000 x 2 + 2000 : 2 – 5000 = 4000+ 1000-5000= 0

3000 x 3 – 3000 : 3 + 3000 = 9000-1000+3000=11000

 

  1. Լուծի՛ր խնդիրները։(Եթե դժվարանում ես խնդիրները լուծել, կարող ես դիտել տեսանյութը)

Ա. Հովհաննեսն ունի 4 հատ 1000 դրամանոց, 3 հատ 200 դրամանոց և 5 հատ 20 դրամանոց: Ընդամենը որքա՞ն գումար ունի Հովհաննեսը:

Լուծում՝ 4×1000+3×200+5×20= 4700 դր

Պատասխան՝ 4700

Բ. Մարկն ուներ 1 հատ 5000 դրամանոց 2 հատ 500 դրամանոց և 4 հատ 50 դրամանոց: Ընդամենը որքա՞ն գումար ունի Մարկը:

Լուծում՝ 5000+2×500+4×50= 6200 դր

Պատասխան՝ 6200 դր

 

Գ. Տիգրանն ունի 2 հատ 1000 դրամանոց և5 հատ 200 դրամանոց, իսկ Լեոն՝1 հատ 2000 դրամանոց և 2 հատ 500 դրանամոց: Տղաների գումարները միասին որքա՞նկլինի:

Լուծում՝ 2×1000+5×200+2000+2×500= 6000 դր

Պատասխան՝ 6000 դր