Մաթեմատիկա 03.03.2020

  1. Հաշվի՛ր հարմար եղանակով:

240 + 190 + 160 + 210  =  800

340 + 120 + 360 + 180 = 1000

450 + 210 + 150 + 90= 900

450 – 70 – 50 =  430

370 – 90 – 170 = 110

630 – 180 – 130 = 320

  1. Թվերը դասավորի՛ր աճման կարգով:

Ա. 4510, 4150, 4015, 4105,4501,

4015,  4105, 4150, 4501, 4510

Բ. 5670, 5067, 5607, 5760, 5706, 5076

5067, 5076, 5607, 5670, 5706, 5760

  1. Ո՞ր կտրոն է պոկվել պատկերից:1
    Պատասխան՝ 4-րդ

 

  1. Լրացրո՛ւ աղյուսակի դատարկ վանդակները։
1 հատի/ կտորի արժեքը 2 հատի արժեքը 3 հատի արժեքը 4 հատի արժեքը
Կարկանդակ 5 0 դրամ 100 դ. 150 դ. 200 դ.
Փքաբլիթ 100  դրամ 200 դ. 300 դ. 400 դ.
Թխվածքաբլիթ 200 դրամ 400դ.  600 դ. 800դ.
Պիցցա 150 դրամ 300դ. 450դ. 600 դ.
Հալվա 30 դրամ 60 դ. 90 դ. 120 դ.

 

Ա. Որքա՞ն գումար է հարկավոր  մեկ կարկանդակ և երեք փքաբլիթ գնելու համար։

300+50= 350դ

Բ. Որքա՞ն գումար է հարկավոր հինգ կտոր պիցցա և երկու կտոր հալվա գնելու համար։

5×150+2×30= 810դ

Գ. Որքա՞ն գումար է հարկավոր  երկու կտոր թխվածքբլիթ և երեք կտոր հալվա գնելու համար։

400+90=490դ