Կաքավի մասին

Ես իմացա, որ կաքավը աղավնիից մեծ թռչուն է: Նա 23-25 оր թուքս է նստում մինչև ծագը դուրս գա: Ես նաև իմացա, որ 1-2 оր հետո ոտքի են կանգնում: Գիտեք, իմացել եմ նաև, որ կաքավը հպարտ քայլվացք ունի ու այդքան շատ չի թռչում: